M600 - 数控蜗杆铣床(内旋风铣)

钢件最大加工模数 1.25

 

 

 

可配备多种上料装置

采用六片飞刀片或嵌牙

三轴数控、中文菜单界面、可ISO代码编程